Kada je nastalo Miroslavljevo jevanđelje?

Tačno vreme nastanka Miroslavljevog jevanđelja nije nam poznato. Moguće je da je Miroslav naručio izradu jevanđelistara za potrebe svoje zadužbine, Crkve Svetog Petra na Limu — oko koje je nastalo današnje Bijelo Polje. Sudeći po Limskoj povelji Uroša I, Urošev otac Stefan, kasnije nazvan Prvovenčani, izdao je zlatopečatnu povelju (hrisovulju) knezu Miroslavu, svom stricu, o vlasništvu nad petrovskim vlastelinstvom (Iz Limske povelje Uroša I sa znajemo i da je Miroslav crkvi obezbedio imanja, kao i prihod od ubiranja mostarine na mostu kod sela Ljetine, što je prvi pomen darivanja takve vrste prihoda kod nas). To bi značilo da je crkva bila završena u periodu između Nemanjine abdikacije i Miroslavljeve smrti, odnosno posle 25. marta 1196. godine, a pre pisma Nemanjinog sina Vukana papi, 1199. godine, u kome pominje da Miroslav više nije živ. Iz tog vremena u polukružnom kamenom polju ostao je uklesan natpis:

U IME OCA I SINA I SVE-
TOGA DUHA JA SIN ZAVIDIN A
IMENOM RAB BOŽJI STEPAN
MIROSLAV KNEZ HLMSKI SAZID-
AH CRKVU SVETOGA APOSTOLA PETRA OH

U samom temenu kao da je odvaljen nekakav ukras, pretpostavljamo – krst. U tursko doba, ceo natpis bio je pod malterom. Tokom restauracije, izvedene 1961-62. godine, sa severnog zida turske mafilete portal je prenet na zapadnu stranu, odnosno na njegovo, najverovatnije, prvobitno mesto. 

Nije jasno šta znače poslednja dva slova: OH. Ćorović ih čita kao O HRISTU. Profesor Miodrag Marković nedavno je izneo potpuno novu ideju. Kako je u pitanju ktitorski zapis, logično bi bilo da je u pitanju godina. Naši preci nisu koristili arapske brojeve, već su cifre označavali slovima s titlom (nadredni znaci, title, izostavljene su u celom ktitorskom zapisu), a godine su računali od biblijskog postanka sveta (5508/9 pne). Moguće je da OH označava da je ktitorski zapis postavljen u 6670, odnosno 1161/62. godini nove ere. Markovićeva pretpostavka je u suprotnosti sa zvaničnom istoriografijom, ali je izvanredno argumentovana. Tako, ukoliko je povod za izradu Miroslavljevog jevanđelistara bilo podizanje Crkve Svetog Apostola Petra, a kako datiranje savremenim naučnim metodama nije izvršeno, prinuđeni smo da vreme nastanka rukopisa stavimo u prilično širok vremenski period, u drugu polovinu XII veka.