Zlatno izdanje

faksimil miroslavljevog jevanđelja

Od 1998. godine nadalje, tim koji je uradio fototipsko izdanje u Johanesburgu, svake godine je pravio štamparske probe poredeći ih sa prethodnim izdanjem. Pokušavali smo da rešimo problem verne reprodukcije oslikavanja koja su drevni srpski iluminatori vršili na zlatnoj podlozi, što nije bilo moguće izvesti ondašnjom tehnologijom ofset štampe. Najbolji svetski izdavači faksimila nanose jedan ton preko zlatne folije, a za našu štampu iz snova potreban je pun kolor preko iste.

Slovo V, strana 145 Miroslavljevog jevanđelja

Početkom 2017. godine, odlučili smo se da testiramo sve nove tehnologije. Nadali smo se da je njihov burni razvoj doveo do toga da se našlo rešenje i za naš problem.

Zadati cilj je bio – izraditi najbolje fototipsko izdanje na svetu, bez ikakvih kompromisa.

Stručni timovi vodećih svetskih proizvođača štamparskih mašina (Heidelberg, Rolland, MGI, Scodix i drugi) s radošću su pri hvatili izazov. Počele su da stižu probe iz celog sveta: SAD, Japana, Južne Koreje, Kine, Indije, Izraela, Grčke, Srbije, Austrije, Italije, Nemačke i Francuske. Nekoliko puta činilo nam se da smo rešili problem, ali ubrzo bi sledio sudar sa realnošću – ili štamparske mašine nisu mogle da prenesu na papir zlatni prah, ili nije bilo moguće precizno pozicionirati štampu koja ide preko zlatne folije, ili se boja skidala sa zlata… Posle 200 pokušaja, učinilo nam se da jedna postavka specijalne Hajdelbergove mašine možda može da reši naš problem. Zamolili smo našeg prijatelja iz Beča, Petra Milatovića Ostroškog, da nam dogovori probu u jednoj od tri štamparije u Evropi koje imaju takvu mašinu. Aprila 2018, naoružani iskustvom kako se štamparske boje ponašaju na zlatnoj foliji, napravili smo prve probe. Konačno, uz Božju pomoć, sve je bilo na svom mestu. Tokom narednih 10 meseci, Aleksandar Popović je doradio pripremu iz Johanesburga, tako što je posebno obradio: boju pergamenta na svakom listu, mrka slova, crvena slova, inicijale, zlato, oslikavanja i drevnu prljavštinu preko zlata i sve prilagodio specifičnoj štamparskoj mašini.

Marta 2019, odštampani su tabaci novog, Zlatnog izdanja Miroslavljevog jevanđelja. Rezultat je pred vama.

Faksimil Miroslavljevog jevanđelja, zlatno fototipsko izdanje