MIROSLAVLJEVO JEVANĐELJE

NAJSTARIJI sačuvani SRPSKI ĆIRILIČKI RUKOPIS

Miroslavljevo jevanđelje je najstariji sačuvani srpski ćirilički rukopis. Pisano je u drugoj polovini XII veka za humskog kneza Miroslava, starijeg brata Simeona Nemanje. Od svog nastanka, Miroslavljevo jevanđelje imalo je status srpske relikvije. Po svemu sudeći, ovaj jevanđelistar bio je sveta knjiga na kojoj je vršena služba Božja prilikom osnivanja manastira Hilandar. Tokom narednih sedam vekova iznošeno je u svečanim prilikama, kao prestono jevanđelje . 
Godine 1896, monasi poklonjaju Miroslavljevo jevanđelje kralju Aleksandru Obrenoviću i od tada njegova sudbina kreće neobičnim tokom…

Saznaj više >

Šta piše u Miroslavljevom jevanđelju?

Miroslavljevo jevanđelje, strane 136 i 137

Reč jevanđelje je grčkog porekla i znači: dobra vest, blaga vest. Glavna vest za hrišćane je da je Hristos vaskrsao.

Saznaj više >

Kada je nastalo Miroslavljevo jevanđelje?

Miroslavljevo jevanđelje u Hilandaru

Tačno vreme nastanka Miroslavljevog jevanđelja nije nam poznato. Moguće je da je Miroslav naručio izradu jevanđelistara za potrebe svoje zadužbine…

Saznaj više >

KO JE BIO KNEZ MIROSLAV?

Pečat kneza Miroslava. Rekonstrukcija - A. Palavestra

U poslednjim decenijama XII veka Srbijom je vladao veliki župan Stefan Nemanja, uz pomoć svoje braće Stracimira i Miroslava…

Saznaj više >

fototipsko izdanje miroslavljevog jevanđelja

ZLATNO IZDANJE

Marta 2019, odštampani su tabaci novog, Zlatnog izdanja Miroslavljevog jevanđelja. Rezultat je pred vama.

Saznaj više >