Када је настало Мирослављево јеванђеље?

Тачно време настанка Мирослављевог јеванђеља није нам познато. Могуће је да је Мирослав наручио израду јеванђелистара за потребе своје задужбине, Цркве Светог Петра на Лиму — око које је настало данашње Бијело Поље. Судећи по Лимској повељи Уроша I, Урошев отац Стефан, касније назван Првовенчани, издао је златопечатну повељу (хрисовуљу) кнезу Мирославу, свом стрицу, о власништву над петровским властелинством (Из Лимске повеље Уроша I са знајемо и да је Мирослав цркви обезбедио имања, као и приход од убирања мостарине на мосту код села Љетине, што је први помен даривања такве врсте прихода код нас). То би значило да је црква била завршена у периоду између Немањине абдикације и Мирослављеве смрти, односно после 25. марта 1196. године, а пре писма Немањиног сина Вукана папи, 1199. године, у коме помиње да Мирослав више није жив. Из тог времена у полукружном каменом пољу остао је уклесан натпис:

У ИМЕ ОЦА И СИНА И СВЕ-
ТОГА ДУХА ЈА СИН ЗАВИДИН А
ИМЕНОМ РАБ БОЖЈИ СТЕПАН
МИРОСЛАВ КНЕЗ ХЛМСКИ САЗИД-
АХ ЦРКВУ СВЕТОГА АПОСТОЛА ПЕТРА ОХ

У самом темену као да је одваљен некакав украс, претпостављамо – крст. У турско доба, цео натпис био је под малтером. Током рестаурације, изведене 1961-62. године, са северног зида турске мафилете портал је пренет на западну страну, односно на његово, највероватније, првобитно место. 

Није јасно шта значе последња два слова: ОХ. Ћоровић их чита као О ХРИСТУ. Професор Миодраг Марковић недавно је изнео потпуно нову идеју. Како је у питању ктиторски запис, логично би било да је у питању година. Наши преци нису користили арапске бројеве, већ су цифре означавали словима с титлом (надредни знаци, титле, изостављене су у целом ктиторском запису), а године су рачунали од библијског постанка света (5508/9 пне). Могуће је да ОХ означава да је ктиторски запис постављен у 6670, односно 1161/62. години нове ере. Марковићева претпоставка је у супротности са званичном историографијом, али је изванредно аргументована. Тако, уколико је повод за израду Мирослављевог јеванђелистара било подизање Цркве Светог Апостола Петра, а како датирање савременим научним методама није извршено, принуђени смо да време настанка рукописа ставимо у прилично широк временски период, у другу половину XII века.