Факсимил Мирослављевог јеванђеља

Златно издање

Марта 2019, одштампани су табаци новог, Златног издања Мирослављевог јеванђеља. Резултат је пред вама.

Претходна издања факсимила Мирослављевог јеванђеља

Факсимил из 1998. године

Prednja korica faksimila Miroslavljevog jevanđelja iz 1998. godine.

Први факсимил у пуном колору је јединствен подухват у историји издаваштва.
Урађен је упркос домаћој забрани, страним санкцијама, са десетином потребних средстава и на другом крају света.
По први пут је направљена верна репродукција књиге која није раскоричена приликом снимања.

Факсимил из 1897. године

Prednja korica faksimila Miroslavljevog jevanđelja iz 1897. godine.

Средства која је обезбедио краљ Александар Обреновић била су довољна да се уради само 40 страница у пуном формату и пуном колору, па је Љубомир Стојановић морао да направи избор.
Стојановић је поклонио своју родну кућу граду Ужицу. Град је кућу највећег српског слависте продао, а недавно је срушена.

Невидљиви Факсимил

Nevidljivi faksimil Miroslavljevog jevanđelja

Република Србија је, од 1966. године до данас, извојила више од 1.600.000 евра за фототипско издање Мирослављевог јеванђеља. Направљено је безброј комисија, а једна постоји и данас. 
Једини резултат вишедеценијског рада и уложених средстава је закључак да ће државно издање имати беле маргине око ивица страна (од чега су сви светски издавачи одустали пре 40 година).