Златно издање

Факсимил Мирослављевог јеванђеља

Од 1998. године надаље, тим који је урадио фототипско издање у Јоханесбургу, сваке године је правио штампарске пробе поредећи их са претходним издањем. Покушавали смо да решимо проблем верне репродукције осликавања која су древни српски илуминатори вршили на златној подлози, што није било могуће извести ондашњом технологијом офсет штампе. Најбољи светски издавачи факсимила наносе један тон преко златне фолије, а за нашу штампу из снова потребан је пун колор преко исте.

Slovo V, strana 145 Miroslavljevog jevanđelja

Почетком 2017. године, одлучили смо се да тестирамо све нове технологије. Надали смо се да је њихов бурни развој довео до тога да се нашло решење и за наш проблем.

Задати циљ је био – израдити најбоље фототипско издање на свету, без икаквих компромиса

Стручни тимови водећих светских произвођача штампарских машина (Heidelberg, Rolland, MGI, Scodix и други) с радошћу су при хватили изазов. Почеле су да стижу пробе из целог света: САД, Јапана, Јужне Кореје, Кине, Индије, Израела, Грчке, Србије, Аустрије, Италије, Немачке и Француске. Неколико пута чинило нам се да смо решили проблем, али убрзо би следио судар са реалношћу – или штампарске машине нису могле да пренесу на папир златни прах или није било могуће прецизно позиционирати штампу која иде преко златне фолије, или се боја скидала са злата… После 200 покушаја, учинило нам се да једна поставка специјалне Хајделбергове машине можда може да реши наш проблем. Замолили смо нашег пријатеља из Беча, Петра Милатовића Острошког, да нам договори пробу у једној од три штампарије у Европи које имају такву машину. Априла 2018, наоружани ис куством како се штампарске боје понашају на златној фолији, направили смо прве пробе. Коначно, уз Божју помоћ, све је било на свом месту. Током наредних 10 месеци, Александар Поповић је дорадио припрему из Јоханесбурга, тако што је посебно обрадио: боју пергамента на сваком листу, мрка слова, црвена слова, иницијале, злато, осликавања и древну прљавштину преко злата и све прилагодио специфичној штампарској машини.

Марта 2019, одштампани су табаци новог, Златног издања Мирослављевог јеванђеља. Резултат је пред вама.

Faksimil Miroslavljevog jevanđelja, zlatno fototipsko izdanje